Tähistame naljakuud

SEE TEATER esitleb

Nostalgilises võtmes estraadiprogramm sketšides

15.aprillil
algusega 12.00

 Hea omastehooldaja!

MTÜ EESTI OMASTEHOOLDUS ja ESTKEER OÜ kutsuvad kõiki lähedase hooldusega seotud inimesi, omastehooldajaid kuulama lühikoolitust “Omastehooldaja Algkursus (OHAK)”. Algkursuse käigus käsitletavad teemad algavad esmatasandi hoolduse korraldamisest ja praktilistest näpunäidetest eri tasandite sidumisel ja lõpevad omastehooldajale eluliste muutuste selgitamisega.

Omastehooldaja Algkursus (OHAK) koosneb 4 peatükist:

I peatükk – Kohaliku omavalitsuse  sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisest (seadusandlus, õigused, kohustused sh. ülalpidamiskohustus, esmatasandi abivajaduse hindamine, juhtumikorraldus esmatasandil sh. perearstiteenus)

II peatükk – Esmatasandi sidumine riigitasandi teenustega (Sotsiaalkindlustusamet – puude taotlemine, abivahendid, erihoolekanne, sotsiaalne rehabilitatsioon; Töötukassa – tööturuteenused, töövõime hindamine; Haigekassa – tervishoiuteenused)

III peatükk – Omastehoolduse ja hooldussuhte olemusest (elu- ja rollimuutused, hooldustöö ja abistamise põhimõtted, palgatöö ja omastehoolduse ühildamine)

IV peatükk – Tulevikust, pikaajaline vaade (pikaajaline ja ülemäärane hoolduskoormus, jõuvarud, tervis, majanduslik toimetulek)

Koolituspäeva läbinu oskab väärtustada omastehooldajaks olemist ja omaenese osa selles, on julge otsima vajalikku abi ja toetust, suudab asjatundlikult ja võrdväärse partnerina kaasa rääkida keerulistest asjadest ja olukordadest erineva tasandi otsustajatega ning annab adekvaatset infot edasi teistele samade probleemide või muredega lähedaste hooldajatele. Saadud oskused ja teadmised aitavad vähendada hooldus- ja halduskoormust, mis on seotud pereliikme või lähedase võimalikult iseseisva toimetuleku toetamisega just kodustes tingimustes.

Koolituspäev toimub Haapsalu Sotsiaalmajas, Kastani 7, teisipäeval 09. aprillil kell 11.00- 16.30 ja on osalejale tasuta, sisaldades ka ühe kohvipausi.

Koolitust viivad läbi MTÜ Eesti Omastehooldus juhatuse liikmed Helle Lepik ja Ivar Paimre. Erikülalisena astub üles Estkeer OÜ tegevjuht Sander Sassi, kes tutvustab terviklahendust hoolduse korraldamisel.

Koolitusel osalemiseks registreeri end  Haapsalu Sotsiaalmaja kontaktidel: liivi@sotsmaja.ee või telefonil 58557695

Loengusari Läänemaa väärikatele

18.jaanuaril 2019 alustas tööd loengusari Läänemaa väärikatele. See on jätk Läänemaa väärikate ülikoolile.  Kuna “väärikate ülikool” on Tartu Ülikooli kaubamärk ja meie pensionäride ühenduse poolt korraldatud loengutesari seda kasutada enam ei saanud, olime sunnitud oma nime muutma. Nüüd tegutseme nime all “Loengutesari Läänemaa väärikatele”. Loengud toimuvad ajavahemikul jaanuar kuni juuni 2019, igal kuul üks päev, kus esinevad kaks lektorit ühel päeval. Kokku on loengutesarja pikkus 24 tundi. 

Loengutesarja läbiviimist toetavad Hasartmängumaksu nõukogu ja Haapsalu sotsiaalmaja. Loengute läbiviimisel toetab Haapsalu kutsehariduskeskus, kus iga loengute läbinu saab lõpetamisel kaasa sellekohase tõendi.

Loengutele on registreerunud 65 kuulajat üle maakonna, lisaks veel vabakuulajad, kes ei jõudnud registreeruda.

Täna  (18.01) olid meil lektoriteks psühhoterapeut  Mirjam Püvi ja riigikogu liige Jevgeni Ossinovski. Loengud olid väga huvitavad. Tagasiside esimesest loengupäevast on positiivne. Lektorid oskasid kuulajaid vestlusesse kaasa haarata. Tekkis palju küsimusi, millele lektorid vastused leidsid.

Mall Lepmets

Lähem info sotsiaalmaja kodulehel, pensionäride ühenduse infolingi all: Loengute sari Läänemaa väärikatele.

Läänemaa Pensionäride Ühendus viis Haapsalu Kultuurikeskuses läbi tänuürituse Läänemaa eakatele.

Tänuürituse eesmärk oli tänada Läänemaa eakaid tehtud töö eest.
Alates Ühenduse loomisest 1992. aastast, on traditsiooniks saanud aastalõpu tänuõhtu korraldamine eakatele. Seal tunnustame aktiivseid eakaid ja pakume meelelahutust. Käesoleval aastal toimus tänuõhtu 14.12.2018 Haapsalu Kultuurikeskuses, kus tervitussõnadega esinesid Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja Lääne Nigula vallavolikogu esimees Neeme Suur.
Kultuurilist meelelahutust pakkus ansambel BEATI MANDOLINI.

Täname tänuürituse toetajaid:
Eesti Kultuurkapital
Haapsalu Linnavalitsus
Lääne Nigula vallavalitsus
Läänemaa Pensionäride Ühendus
Haapsalu Kultuurikeskus
Läänemaa Pensionäride Ühendus