Läänemaa Väärikate Ülikool

Kevadhooaja tegevused on lõppenud. Võimalusel jätkame sügisel.

 

LOENGUTE KAVA 2018

Toimumiskoht Haapsalu Kutsehariduskeskus õpperuum 209

Jr. Nr. Kuupäev ja kellaaeg Lektor Koolituse teema
1. 19.01.2018

Kell 12.00-13.30

Lembitu Tverdjanski Kogukondliku ja perekondliku mälu olemus ja koosseis. Võimalikud allikad ja kogumisviisid; mälu ja juured; identiteet; eesmärk ja tähtsus. Pärandkultuuri mõiste ja väärtustamise tähtsus
2. 19.01.2018

Kell 14.15 – 15.45

Mikk Lõhmus Haldusreform ja sellega kaasnevad muudatused
3. 16.02. 2018

Kell 12.00 – 13.30

Tõnu Ots Kuidas tulla toime leina ja üksindusega
4. 16.02.2018

Kell 14.15 -15.45

Eha Naudi Eakate õigusabi. Pärandamisega seotud küsimused
5. 16.03.2018

Kell 12.00 – 13.30

Päästeamet Kuidas tegutseda kriisiolukorras. Kuidas saada hakkama, kui ei ole elektrit, vett ega muud hädatarvilikku.

 

6. 16.03.2018

Kell 14.15 – 15.45

Marju Heldema Eakad ja mood. Eakate moetrendid. Kuidas riietuda igal elujuhtumil.
7. 13.04.2018

Kell 12.00 – 13.30

Ülla Paras Kalmistukultuurist ja kuulsatest inimestest, kes on maetud Haapsalu kalmistutele.
8. 13.04. 2018 kell 14.15 – 15.45 Kalli Pets Kultuuripärandi kaitsest ning Haapsalu linnuse restaureerimistöödest.
9. 18.05 2018

Kell 12.00 – 13.30

Tauri Tallermaa „Mälu ja mõtlemine“ Kuidas mõelda positiivselt, kui elumured vaevavad.
10. 18.05.2018

Kell 14.15 – 15.45

Gunnar Männik

spordiarst

„Väärikas selg“
11. 15.06.2018

Kell 12.00 -13.30

Lembitu Tverdjanski Kultuuriloolised objektid maastikus, elu-olu, põllumajanduse ja   väiketöönduse lugu kodukandis, kalmistu kui sotsiaalse ja kultuurilise mälu kontsentraat Pärandkultuuri kaardistamine ja väärtustamine kui koduloo osa. Koduloomaterjalide vormistamine.

 

12. 15.06.2018

Kell 14.15 – 15.45

Mikk Lõhmus Haldusreform ja sellega kaasnevad muudatused

 

Kõigil soovijail palun registreerida aadressil mall.lepmets@gmail.com või helistada telefonil 5289530

Projekti „Läänemaa väärikate Ülikool“ rahastab rahandusministeerium Kohaliku Omaalgatuse programmi vahenditest.

Läänemaa Pensionäride Ühendus koostöös Haapsalu kutsehariduskeskuse ja Haapsalu sotsiaalmajaga viib läbi „Väärikate Ülikooli“ loengutesarja ajavahemikul jaanuar kuni juuni 2018