INFOPÄEV ERIVAJADUSTEGA INIMESTE OMASTE HOOLDAJATELE

NOVEMBRIS (KUUPÄEV SELGUMISEL)

Sotsiaalkindlustusametist (SKA) tullakse tutvustama isikukeskse erihoolekandeteenuse mudeli ja pikaajalise kaitstud töö pilootprojekti koos Haapsalu projektijuhi Pille Soonmanniga

1)      Pikaajalise kaitstud töö teenus puuduva töövõimega inimestele, sihtgrupp psüühika- ja intellektihäirega või ajukahjustuse läbi elanud kliendid, samuti nägemispuudega inimesed. Meie eesmärk on tutvustada senist 3-aastast teenusekogemust ja kutsuda sellega uusi kliente teenusele. Äsja avanes pikaajalise kaitstud töö hange ja ootaksime sellesse ka uusi teenuseosutajaid, kelle hulgas võiks olla ka Haapsalu Sotsiaalmaja.

2)      Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli pilootprojekti tutvustamine, mida viidi ellu ka Haapsalus

3)      Päeva- ja nädalahoiuteenus raske ja sügava puudega intellektihäirega täiskasvanutele

MEESTE VÄLJASÕIT TALLINNA LENNUSADAMASSE

Meestehommiku raames toimub väljasõit Tallinna Lennusadamasse 7.novembril.
Väljasõit Kastani poe eest kell 11.00. Kel on huvi, võtta ühendust sotsiaaltöötaja Liivi Moorega 58557695. Bussisõit 6-10 eur sularahas.
Pilet 65+ 7 eur, noorematel 14 eur
Tasuta
Sügava või raske puudega 16-aastane ja vanem isik (tõendi alusel) ja tema saatja;
Represseeritud (tõendi alusel)