VASTLAPÄEVAPIDU    

5.märtsil   13.00

Lauluhääl ja pillimäng  tuleb  Ülle  Meistri  lauluklubilt

Tantsu pakub Helve Kruusement ja luuleread loeb Helju Tendel

DEMENTSUSEGA TEGELEVATE OMASTE HOOLDAJATELE

Tugigrupi kohtumine on Haapsalu sotsiaalmajas 22. veebruaril kl 16.15-18, kuid sellest osavõtmiseks tuleks eelnevalt registreeruda aadressil liivi@sotsmaja.ee või telefonil 58557695.