Turvakodu

Turvakodu teenuse eesmärgiks on tagada kriisiolukorras isikutele ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.

Tegevusvaldkonnaks on:
– isikutele ajutise ööpäevase abi, toe ning kaitse võimaldamine;
– nõustamine, juhtumikorraldus
– elukoha kaotanud isikute ajutine majutamine;
– vältimatu sotsiaalabi osutamine.

Haapsalu Sotsiaalmaja turvakodus on 20 voodikohta.