Haapsalu Sotsiaalmaja teenuste hinnakiri

Kinnitatud Haapsalu Linnavalitsuse 24.august 2016 korraldusega  nr 521

 

Nr.

Teenuse kirjeldus Ühik Teenuse hind¹ (eurodes)
1. Majutamine turvakodus Haapsalu linna elanikule kuu 42
    päev 1,4
2. Majutamine  turvakodus teiste omavalitsuste elanikele kuu 85
    päev 2,8
3. Vähekindlustatud elanike toitlustamine (supiköök) liiter 1,20
4. Supiring kodudesse liiter 1,30
5. Sotsiaaltransport Haapsalu linna piires kord 1,60
6. Sotsiaaltransport väljaspool Haapsalut (sh sotsiaalvaldkonna ühendustele) km+h 0,35+2,0
7. Sotsiaaltransport teiste omavalitsuste elanikele km+h 0,70+3,50
8. Dušši kasutamine kord 1,00
9. Pesupesemine kg 1,00
10. Ruumide kasutamine sündmusteks ja tegevusteks tund 7,00
11. Koopia/väljatrükk A4 mustvalge leht 0,15
12. Koopia/väljatrükk A4 värviline leht 0,70
13. Huviringis osalemine sügava või püsiva kuluga psüühikahäiretega isikutele kuu 8
14. Päevakeskuse tegevustes sh huviringides osalemine sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutele kuu 30
15. Eakate päevakeskuse huviringis osalemine, olenevalt huviringist kuu 0-15

¹ Haapsalu Sotsiaalmaja direktoril on õigus kehtestada põhjendatud  erijuhtudel kokkuleppehindasid. Haapsalu Linnavalitsusele (sh hallatavad asutused) osutatud teenustele kehtib 50% soodustus.