Päevakeskus

Päevakeskus loob eakatele ja puuetega inimestele võimaluse suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks. Suhtlemine ja huvialategevus aitab kaasa eakate ja puuetega inimeste toimetulekule harjumuspärases keskkonnas ning tagab paremad võimalused teiste inimestega võrdväärseks eluks.

Sotsiaalmajas on võimalik osaleda laulukooris, seeniortantsu- või võimlemisringides, loovtööringis, kaberingis, õppida inglise keelt, osaleda vaegnägijatele mõeldud ettelugemisringis  jms. Pensioniealised mehed käivad kord kuus meestehommikutel. Vabatahtlikkuse alusel ja Haapsalu Pensionäride Ühenduse eestvedamisel tegutseb eakate kepikõnniring.

Regulaarselt korraldame üldharivaid või päevakajalisi loenguid, kohtumisi ja esinemisi. Kaks korda nädalas on Sotsiaalmajas avatud Lääne Maakonna Keskraamatukogu laenutuspunkt. Vaegnägijatele loeme korra kuus helikandjale maakonnaleht „Lääne Elu“ valikartikleid.

Alates 4. oktoobrist 2017 võimalus osaleda kahel päeval nädalas päevakeskuse vabategevustes:

meisterdamised, vestlused, jne. Täpsem info sekretärilt.