Teenuse sihtgrupp on eakad või erivajadusega inimesed, kelle lähedase hoolduskoormust saab vähendada hooldust vajavale inimesele päevahoiu korraldamisega. Peamine tingimus teenusele saamiseks on SUURENENUD VAJADUS JÄRELVALVE järele, mida hinnatakse vestluse käigus kas teenust vajava inimese või tema lähedasega.

Päevahoiuteenuse raames tegeleb eaka inimesega turvalises keskkonnas päevahoiu töötaja.

Teenuse raames on toitlustamise võimalus ja puhkamise võimalus (saab soovi korral pikutada või teha lõunauinaku) ning muud toetavad tegevused (nt käelised tegevused ja ristsõnade tegemine kognitiivsete võimete säilitamiseks jne).

Päevahoiuteenuse käivitamist ja teenuse osutamist 2017-2019 toetab Läänemaa Omavalitsuste Liit projekti „Läänemaa vajaduspõhised ühtlustatud hoolekandeteenused“ kaudu. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“. Teenus on kliendile tasuta.

Teenuse saamiseks pöörduda sotsiaaltöötaja poole.

Tel: 473 5062, 5855 7695