Töötajad

Anneli Lepp, sekretär
473 5060, 5301 1424
info@sotsmaja.ee

Serli Küünarpuu, direktor
473 5061, 5886 2323
serli@sotsmaja.ee

Monika Mitman, haldusjuht – majandusjuhataja
5199 0947
monika@sotsmaja.ee

Leili Mutso, sotsiaaltöötaja
(päevahoiuteenus, isikliku abistaja teenus, tugiisiku teenus, turvakodu- ja varjupaigateenus)
5855 7695, 473 5062
leili@sotsmaja.ee

Koduteenus

 • Annaliisa Täht, sotsiaaltöötaja
  473 5066, 5328 4333
  annaliisa@sotsmaja.ee
 • Sotsiaalhooldajad:
  Aime Villau
  Anželika Kurg
  Ave Vapper
  Katrin Detlov
  Viive Väiko
  Nadežda Laubert
  Varje Suurküla
  Moonika Roos
  Mare Vahter
  Sirli Olgo
  Oivi Boyers
  Agnes Sinikas

Erihoolekandeteenused

 • Kätriin -Eliis Suurküla, vanemtegevusjuhendaja
  473 5060, 5855 6019
  katriin@sotsmaja.ee
 • Juta Siimuste, tegevusjuhendaja
  473 5060
  juta@sotsmaja.ee
 • Heldi Jõgilaine, tegevusjuhendaja
  473 5060
  heldi@sotsmaja.ee
 • Inge Tohver, tegevusjuhendaja
  473 5060, 5181 427
  inge@sotsmaja.ee
 • Kaja Mets, tegevusjuhendaja
 • Krista Veisson , tegevusjuhendaja
 • Kadri Kuurberg, tegevusjuhendaja
 • Anna Gorjatševa (lapsepuhkusel)
 • Liisa Reimann (lapsepuhkusel)
 • A-keskus, Haapsalu autistide keskus
  Tamme 21a
  5871 1175
  au.keskus@gmail.com

Köök ja kohvik

 • Reet Nõmmeorg, kokk
  473 5063
 • Helju Maisalu, abikokk
 • Lii Aus, abikokk
 • Aime Reiman, abikokk-kohviku perenaine
  473 5064

Sotsiaaltransport

 • Gert Piberman, autojuht
 • Henri Läll, autojuht
 • Väino Aus, autojuht
 • Madis Taavits, autojuht

Päevahoiuteenus

 • Leili Mutso, sotsiaaltöötaja
  5855 7695, 473 5062
  leili@sotsmaja.ee
 • Ada Tammoja, hooldustöötaja
 • Vilja Raagmaa, hooldustöötaja

Ethel Suurküla, raamatupidaja

Valvurid
Jelena Zolotova
Malle Kuusman
Tiia Treiman-Differt

Huviringide juhid:

 • Eha Toomsaar, seeniortantsurühmad: Susanna, Margareta, Rõõmus Ring; Istumistants
 • Evgenia Luidalepp, võimlemine eakatele
 • Larissa Kirss, võimlemine eakatele
 • Maaja Moppel ja Tiia-Elina Kaukes, naiskoor Netty
 • Ülo Telgmaa, loovtööring
 • Vilja Raagmaa, ettelugemine vaegnägijatele
 • Tiiu Mihelson, inglise keele ring
 • Krista – Mai Kaljuste, saviring
 • Kalev Randlaine, kabering

Vererõhku mõõdab
Helju Maisalu

Töömees
Antti Nigulis

Puhastusteenindajad
Leonid Šiškanov
Svetlana Solovieva

Kojamees
Antti Nigulis

Meie vabatahtlikud

Anni Oraveer – Kohaliku lehe helifailiks lugemine korra kuus, heliraamatute sisselugemine vabatahtlike abiga.