Töötajad

Anneli Lepp, sekretär
473 5060, 5301 1424
info@sotsmaja.ee

Serli Küünarpuu, direktor
473 5061, 5886 2323
serli@sotsmaja.ee

Monika Mitman, haldusjuht – majandusjuhataja
5199 0947, 473 5065
monika@sotsmaja.ee

Liivi Moore, sotsiaaltöötaja
(päevahoiuteenus, isikliku abistaja teenus, tugiisiku teenus, turvakodu- ja varjupaigateenus)
5855 7695, 473 5062
liivi@sotsmaja.ee

Koduteenus

  • Annaliisa Täht, sotsiaaltöötaja
   473 5066, 5328 4333
   annaliisa@sotsmaja.ee
  • Sotsiaalhooldajad:
   Heveli Veersalu
   Anželika Kurg
   Ave Vapper
   Katrin Detlov
   Viive Väiko
   Pille Looring
   Varje Suurküla
   Moonika Roos
   Mare Vahter
   Sirli Olgo
   Oivi Boyers
   Maile Kurst

Erihoolekandeteenused

Köök ja kohvik

   • Reet Nõmmeorg, kokk
    473 5063
   • Helju Maisalu, abikokk
   • Lii Aus, abikokk
   • Aime Reiman, abikokk-kohviku perenaine
    473 5064

Sotsiaaltransport

   • Gert Piberman, autojuht
   • Henri Läll, autojuht
   • Väino Aus, autojuht
   • Madis Taavits, autojuht

Päevahoiuteenus

   • Liivi Moore, sotsiaaltöötaja
    5855 7695, 473 5062
    liivi@sotsmaja.ee
   • Ada Tammoja, hooldustöötaja
   • Vilja Raagmaa, hooldustöötaja

Ethel Suurküla, raamatupidaja

Valvurid
Jelena Zolotova
Kalle-Kusta Tõnisma
Tiia Treiman-Differt

Huviringide juhid:

   • Eha Toomsaar, seeniortantsurühmad: Susanna, Margareta, Rõõmus Ring; Istumistants
   • Evgenia Luidalepp, võimlemine eakatele
   • Larissa Kirss, võimlemine eakatele
   • Maaja Moppel ja Tia-Elina Kaukes, naiskoor Netty
   • Ülo Telgmaa, loovtööring
   • Vilja Raagmaa, ettelugemine vaegnägijatele
   • Tiiu Mihelson, inglise keele ring
   • Krista – Mai Kaljuste, saviring

Vererõhku mõõdab
Helju Maisalu

Töömees
Antti Nigulis

Puhastusteenindajad
Leonid Šiškanov
Svetlana Solovieva

Kojamees
Antti Nigulis

Meie vabatahtlikud

Anni Oraveer – Kohaliku lehe helifailiks lugemine korra kuus, heliraamatute sisselugemine vabatahtlike abiga.