Eakate Kesknädal

Kolmapäeviti kell 11.00 – 14.00
Vabaajategevused: meisterdamine, vestlemine, teejoomine, kohtumine külalistega. Juhendaja Juta Siimuste

Seeniortantsurühmad, juhendaja Eha Toomsaar

„Susanna“ teisipäeviti kell 9.00

„Margareta“ teisipäeviti kell 11.00

„Rõõmus Ring“ kolmapäeviti kell 11.00

Istumistants, juhendaja Eha Toomsaar, kolmapäeviti kell 12.30

Oodatakse uusi osalejaid tantsurühmadesse ja istumistantsu ringi!

Osalemine tasuta.

Võimlemine eakatele, juhendaja Evgenia Luidalepp

Esmaspäeviti ja reedeti kell 9.00 . Osalemine tasuta.

Võimlemine eakatele, juhendaja Larissa Kirss

Teisipäeviti kell 13.00 ja neljapäeviti kell 10.00 .

Osalemine tasuta.

Naiskoor Netty, juhendajad  Maaja Moppel ja Tia-Helina Kaukes.

Osalemine tasuta.

Loovtööring, juhendaja Ülo Telgmaa

Reedeti kell 12.00

Osalemine tasuta.

Ettelugemine vaegnägijatele, juhendaja Vilja Raagmaa

Esmaspäeviti kell 11.30 .

Osalemine tasuta.

Inglise keele ring, juhendaja Tiiu Mihelson

A1 tasemele neljapäeviti 11.00 – 12.00

B1 tasemele neljapäeviti 12.15 – 13.15 . Osalemine tasuta.

Meestehommik, 1 kord kuus esimesel teisipäeval kell 10.00

Osalemine tasuta.

Saviring erivajadustega inimestele ja eakatele,

juhendaja Krista – Mai Kaljuste, esmaspäeviti kell 12.00 – kuu tasu 10 eur.

Lisainfo tel: 4735060 (Sotsiaalmaja sekretär)

Ootame Teid osalema!