Meie uudised:

5.märts 2018 “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis”
6.märts 2018 “Autistliku ning ATH lapse probleemne käitumine” 

Toimumiskoht: Haapsalu Sotsiaalmaja – Kastani 7, Haapsalu.  Koolitaja: Ivica Mägi
Registreerimine ja osalustasu: koolituse osalustasu ühel päeval on 55 EUR, kahel päeval 85 EUR. Registreerimiseks saatke sooviavaldus osaleja nime ning arve saaja andmetega e- postile autismikool@gmail.com. Täpsema info leiate meie kodulehelt www.autismikool.ee

2. märtsil kell 12.30 Muusikakooli saalis

kohtumine sotsiaalkaitseminister

KAIA  IVA´GA

TERE TULEMAST KÕIGILE!
Ootame eelnevalt küsimusi kirjalikult
Läänemaa Invaühingule: laanemaayhing@gmail.com

 

KONTSERT-AKTUS

EESTI VABARIIK 100

19. VEEBRUAR, KELL 12.00

MUUSIKAKOOLI SAALIS

 • TERVITUSED

 • ETTEKANNE HAAPSALU VABADUSSÕJA MÄLESTUSSAMBAST – HEIKKI MAGNUS

 • NAISKOOR „NETTY“  MAAJA  MOPPELI  JA TIA-HELINA KAUKESI JUHENDAMISEL

 • TANTSURÜHM EHA TOOMSARE JUHENDAMISEL

 • LUULEPÕIMIK

 • ÜHINE TORDISÖÖMINE

 • NÄITUSED

15.02.2018 kell 17.00 – Omastehooldajate tugigrupi väljasõit Paliverre, U-Stuudiosse
19.02.2018 kell 12.00 – Kontsert-aktus“Eesti Vabariik – 100”
20.02.2018 kell 12.00 – Külas Vladislav Korźets
21.02.2018 kell 17.00 – Kabering

Haapsalu Sotsiaalmaja konkurss ruumide leidmiseks autistide keskusele
Ruumid peavad vastama järgmistele nõuetele:

 • Paiknevad Haapsalu linnas (kesklinnast kuni 2 km kaugusel), kergesti ligipääsetavas kohas (sh parkimisvõimalus).
 • Vähemalt 3 erinevat ruumi, kokku 60-80 m² (sh 1 suurem ruum, vähemalt 25 m²), panipaik.
 • Ruumides kööginurk (kraanikauss, külmkapp, pliit, mikrolaineahi).
 • Eraldi sissepääs (mida ei kasuta teised rentnikud ja kliendid või kasutavad harva).
 • Ruumides oma WC.
 • Ruumid vastavad täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuetele (sh sobilik valgustus 500 LUXi, akendel eemaldatavad katted (rulood/kardinad), joogivesi nõuetekohane, koristusvahendite hoiuruum jne) ja Päästeameti nõuetele.
 • Ruumides valvesignalisatsioonisüsteem.
 • Ruumidesse võimalus paigaldada valvekaamerad.
 • Valmisolek ruumides parandustööde teostamiseks (klientidel esineb ettearvamatut käitumist ning ruum võib saada kahjustatud).
 • Ruumid eraldi vaiksemas keskkonnas (klientidele oluline müravaba keskkond, samas kliendid ise võivad olla lärmakad ja oluline, et naabruses ei oleks rentnikke/elanikke/kliente, keda see häirib).
 • Ruumid on võimalik kasutusele võtta alates 01.03.2018.
 • Ruume on võimalik rentida pikaajaliselt (vähemalt 2 aastat) ning kasutada igapäevaselt.

Palume pakkumine teha hiljemalt 23.02.2018 e-posti aadressil: info@sotsmaja.ee
Lisainfo: Serli Küünarpuu, tel 473 5061, 5886 2323, serli@sotsmaja.ee
50% hindamiskriteeriumitest moodustab hind.
50% hindamiskriteeriumitest moodustab sobivus (tingimuste vastavus).

 

 

 

Sotsiaalmaja sai Töötukassa tunnustuse!

Töötukassa tunnustas 2017. aasta parimaid koostööpartnereid 18.jaanuaril Estonia teatri valges saalis ning teiste hulgas anti ka sotsiaalmajale üle Aasta koostööpartneri tänukiri.
Töötukassa iseloomustab meid oma kodulehel nii:

Aasta koostööpartner 2017 – Haapsalu Sotsiaalmaja

Haapsalu Sotsiaalmaja on olnud töötukassa Läänemaa osakonnale pikaajaline koostööpartner. Kuigi täna tunnustame oma partnereid 2017. aasta koostöö eest, siis Haapsalu Sotsiaalmajaga on see koostöö olnud aastaid püsivalt väga hea.
Mitmed töötukassa kliendid on saanud Haapsalu Sotsiaalmajas töökogemust ja uusi oskusi juurde just vabatahtlikku tööd tehes. Meie kliendid on käinud vabatahtlikuna abistamas vähenenud töövõimega noorte päevakeskuse tegevuste läbiviimisel, puuetega inimestele ja eakatele ürituste korraldamisel, sihtrühma vaba aja tegevuste korraldamisel, Eesti Pimedate Raamatukogule raamatute sisselugemisel ja redigeerimisel. Varasematel aastatel on mitmed kliendid käinud Haapsalu Sotsiaalmajas uusi oskusi ka tööpraktika raames juurde õppimas.
Töövõimereformi valguses on Haapsalu Sotsiaalmaja koos töötukassaga vähenenud töövõimega inimeste uute toetuspõhimõtete eestvedaja. Sotsiaalmaja aktiviseerib vähenenud töövõimega inimesi, arendab ja rakendab nende võimeid ning on oma suhtumisega ka teistele tööandjatele eeskujuks puudega inimeste tööle rakendamisel ja hoidmisel.
Mitmed töötukassa kliendid on peale erinevate tegevuste proovimist sotsiaalmajja tööle saanud. Sotsiaalmaja on andnud paljudele erilistele inimestele võimaluse oma oskusi ning võimeid arendada ja proovile panna. Sotsiaalmaja omab EQUASS kvaliteedimärki, mis kinnitab veelgi, et sealsed töötajad tegutsevad süsteemselt, läbipaistvalt ning eeskätt sihtrühma huve silmas pidades
Lisainfo siit:
https://www.tootukassa.ee/uudised/tootukassa-tunnustas-2017-aasta-parimaid-koostoopartnereid

———————————————————————————
*
*
*
*
*

KONTSERT-AKTUS

EESTI VABARIIK 100

19. VEEBRUAR, KELL 12.00

MUUSIKAKOOLI SAALIS

 • TERVITUSED

 • ETTEKANNE HAAPSALU VABADUSSÕJA MÄLESTUSSAMBAST – HEIKKI MAGNUS

 • NAISKOOR „NETTY“  MAAJA  MOPPELI  JA TIA-HELINA KAUKESI JUHENDAMISEL

 • TANTSURÜHM EHA TOOMSARE JUHENDAMISEL

 • LUULEPÕIMIK

 • ÜHINE TORDISÖÖMINE

 • NÄITUSED

 

MEESTEHOMMIK
RAAMATUKOGU RUUMIS
09. JAANUAR KELL 10.00
KÜLALISENA ARNOLD JUHANS

Läänemaa väärikate Ülikool

Läänemaa Pensionäride Ühendus koostöös Haapsalu kutsehariduskeskuse ja Haapsalu sotsiaalmajaga viib läbi „Väärikate Ülikooli“ loengutesarja ajavahemikul jaanuar kuni juuni 2018. Projekti rahastab rahandusministeerium Kohaliku Omaalgatuse programmi vahenditest.

Lähem info kodulehel: Projektid – Projekt Läänemaa väärikate ülikool.

Koolitusest osavõtta soovijail palun registreerida aadressil mall.lepmets@gmail.com

 

 

SOTSIAALMAJA LOENGUSAALIS

TEISIPÄEVITI JA KOLMAPÄEVITI KELL 11.00 – 14.00.

PÄEVAKESKUSE RAAMES VABAAJATEGEVUSED: MEISTERDAMINE, VESTLEMINE, TEEJOOMINE,  KOHTUMINE HUVITAVATE INIMESTEGA, JNE.

                   JUHENDAJA JUTA SIIMUSTE.

—————————————————-

ADVENDIKONTSERT  11. DETSEMBRIL  KELL  12.00

ESINEVAD:

   • NAISKOOR „NETTY“  MAAJA  MOPPELI  JA TIA- HELINA KAUKESI JUHENDAMISEL
   • TANTSURÜHM EHA TOOMSARE JUHENDAMISEL
   • ERIVAJADUSEGA NOORED 

——————————————————————————————————

ISADEPÄEVA  KONTSERT

   1. NOVEMBRIL KELL 12.00

HAAPSALU SOTSIAALMAJAS, MUUSIKAKOOLI SAALIS

ESINEVAD:

   • NAISKOOR „NETTY“
   • TANTSURÜHM „MARGARETA“
   • HAAPSALU HUVIKESKUSE RÜTMIPILLI RINGI „DJEMBE“ ÕPILASED KOOS JUHENDAJA ARNO SUISLEPAGA

—————————————————————————————————————

HAAPSALU SOTSIAALMAJAS

   1. oktoobril  AVATUD USTE PÄEV

 Kell 10.30 Huvilistele ekskursioon sotsiaalmajas.

Kell 11.00 ettekanded sotsiaalmaja teenustest (koduteenused, päevakeskuse huvitegevus, erihoolekanne jne)

Kell 12.00 kontsert: külas Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse kollektiivid: meesansambel „Vanaisad” ja naisansambel „Miraaź”. Kaetud teelaud.

———————————————————

18. oktoobril kell 18.00 külas rendźu maailmameister

Renee Pajus Kasutaja Haapsalu Sotsiaalmaja foto.

——————————————————————————————————–

MEESTEHOMMIK  10. oktoober kell 10.00

—————————————————————————————————————–

ALATES 5. OKTOOBRIST NELJAPÄEVITI KELL 12.30 KUNSTIRING 

JUHENDAJA ÜLO TELGMAA

POLE TÄHTIS KAS OLED ALGAJA VÕI

KOGEMUSTEGA, OLED VÄGA OODATUD!

————————————————————————————–

KABERING

18.oktoober kell 18.00

08.november kell 12.00

22.november kell 18.00

06.detsember kell 12.00

20.detsember kell 18.00

Juhendaja Kalev Randlaine

————————————————–

Läänemaa eakate konverents arutles haldusreformi üle.

Tarmo Õuemaa

tarmo@le.ee

Läänemaa eakate konverentsi esinejad rääkisid täna kõige rohkem haldusreformist ja sellest, mida omavalitsuste liitumine kaasa võib tuua.

TTÜ professor Sulev Mäeltsemees võttis ette haldusreformi ajaloo ja meenutas, et juba nõukogude ajal valmistati seda Eestis ette. Ka 1992-1995 koalitsioonileppes oli haldusreform ja ka omavalitsuste tulubaasi suurendamine sees, kuid jäi tegemata. „Olen seda meelt, et oleks see siis ära tehtud, oleks meil palju probleeme vähem,“ ütles ta.

Mäeltsemees ei väitnud, et Eesti omavalitsuste praegused piirid on parajad, kuid leidis, et reformi alustati valest otsast ja eesmärgid sõnastati valesti.

Mäeltsemees märkis, et uuemad akadeemilised uuringud ei kinnita seisukohta, et suurem omavalitsus on rahaliselt mõistlikum. Õigupoolest ei ole üldse üht ainuõiget omavalitsuse suurust, lisas ta. Näiteks Prantsusmaa, Tšehhi ja Küprose omavalitsused on Eesti omadest mitu korda väiksemad, Põhjamaade omad aga suuremad. Tähtis on, kui palju ülesandeid on omavalitsusel täita.

Sulev Mäeltsemees kritiseeris „kahe tooli seadust“, mis lubab nüüd riigikogu liikmetel olla samal ajal ka omavalitsuse volikogus. „Veel viis aastat tagasi leidsid Eesti tippjuristid Eesti põhiseaduse kommenteeritud väljaandes, et seda ei tohi lubada, sest tekib huvide konflikt. Eesti riigi ja omavalitsuse huvid võivad olla ka vastandlikud,“ ütles ta.

Mäeltsemees nentis, et Lätis 2009. aastal läbi viidud valdade liitmine on kaasa toonud ääremaastumist ja ka Eesti omavalitsused peavad tegutsema, et tulevikus keskusest kaugemale jäävad eakad saaks vajalikke teenuseid edasi.

Ridala valla haridus- ja kultuurijuht Maire Vilbas rääkis kogukonnateenusest. Kogukonnateenusest on Eestis räägitud rohkem viimastel aastatel ja see teema muutub üha tähtsamaks, sest kui keskused lähevad kaugemale ja raha ei jätku, tuleb külarahval ise üksteist aidata. Ridala vald alustas 18 aastat tagasi sarjaga „Külast külla“, kui vallajuhid käisid kõik külad läbi. Vallavalitsuse utsitusel tekkisid külaseltsid, mis said vahendajaiks kohaliku kogukonna ja vallajuhtide vahel.

Nüüd on külaseltsid saamas või äsja saanud kogukonnateenuste pakkujaiks. Selliseid seltse on Ridala vallas juba seitse. Näiteks Kiideva pakub sotsiaalvaldkonna teenuseid – kuller- ja transporditeenus, supp, tulevikus pesumaja. Haeska teenused on rohkem kultuurivaldkonnast.

Eakate konverents on Läänemaal traditsioon. Tänavu oli teemaks „Eakad – Läänemaa rikkus“.

——————————————————–

 Sotsiaalmaja sai automaatikaga välisukse.

Haapsalu Sotsiaalmaja sai tänu Sotsiaalministeeriumi investeeringutoestusele automaatikaga välisukse, mis võimaldab avada ust nupulevajutusega. Liikumispuudega inimestele on uks oluline abi sisenemisel, kuna nüüd on ei pea nuputama, kuidas samaaegselt ust lahti hoida ja ratastooliga ukse vahelt läbi lipsata nii, et uks samas selga ei tule. Uks avaneb nupule vajutades, laseb inimese läbi ning sulgub ise vaikselt. Andurid jälgivad, et keegi ukse vahele ei jääks ega haiget ei saaks. Sellisest uksesüsteemist unistasime juba ammu, kuid kuna see on kallis, ei olnud eriti lootust. Meie unistusest kuulis 2016 aasta sügisel sotsiaalmajas vabatahtliku töö päeva teinud riigikogulane Andres Ammas ning nii läkski, et sotsiaalmaja sai Eesti Vabaerakonna poolt investeeringutoetuse (nö fraktsioonitoetus), kokku 5000 eurot. Üle poole sellest kulus ukseautomaatikale ning teine pool läheb meie maja tualettide kohandamiseks erivajadusega kasutajatele sobivamaks.  Tänu uksautomaatikale saab nii ratastoolis kui rulaatoriga kergesti siseneda ning see toetab erivajadusega inimese iseseisvust liikumisel. Kes siis tahaks kogu aeg abi küsida või mõelda, et kas jaksan seda ust lahti tirida ja hoida, kui niigi on raske käia.  Läänemaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi Jaak Pihlaka sõnul on see hädavajalik asi ja teeb elu mugavamaks. „Kui tuled majja ja käsi ei saa hästi kasutada või on midagi käes, siis on hea nupule vajutades siseneda. Tahaks kohe rohkem sotsiaalmajas käia!“

Täname Andres Ammast ja Eesti Vabaerakonda toetuse eest!

Oleme väga tänulikud ka lukumeister Vello Laanbergile ja tema meeskonnale, kes nuputasid välja just meile sobiva tehnilise lahenduse ning panid ukseautomaatika toimima!

Haapsalu Sotsiaalmaja

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————

   Haapsalu Sotsiaalmaja huviringid alustavad taas:

Seeniortantsurühmad, juhendaja Eha Toomsaar

„Susanna“ kolmapäeviti kell 9.00 alates  20. september

„Margareta“ teisipäeviti kell 11.00 alates  19. september

„Rõõmus Ring“ kolmapäeviti kell 11.00 alates 20. september

Istumistants, juhendaja Eha Toomsaar, kolmapäeviti kell 12.30 alates 20. september

Oodatakse uusi osalejaid tantsurühmadesse ja istumistantsu ringi!

Osalemine tasuta.

Võimlemine eakatele, juhendaja Evgenia Luidalepp

Esmaspäeviti ja reedeti kell 9.00 alates 04. september. Osalemine tasuta.

Võimlemine eakatele, juhendaja Larissa Kirss

Teisipäeviti kell 13.00 ja neljapäeviti kell 10.00 alates 5. september.

Osalemine tasuta.

Naiskoor Netty, juhendajad  Maaja Moppel ja Tia-Helina Kaukes, lauluproovid algavad septembri lõpus, täpsem info septembri keskel.

Osalemine tasuta.

 Loovtööring, juhendaja Ülo Telgmaa

Neljapäeviti kell 12.30 alates 5. oktoobrist.

Osalemine tasuta.

Ettelugemine eakatele ja lugemisraskustega inimestele, juhendaja Vilja Raagmaa

Teisipäeviti kell 11.30 alates 5. september.

Osalemine tasuta.

Inglise keele ring, juhendaja Mari Kald

A1 tasemele neljapäeviti 11.00 – 12.00

B1 tasemele (üle 3.a. kooskäinutele) neljapäeviti 12.15 – 13.15 alates 21.september Osalemine tasuta.

 Kabering, juhendaja Kalev Randlaine

Kaks korda kuus: 6.09. kell 11.00, 20.09. kell 18.00.

Lisainfo edaspidise kohta tel: 4735060.

Osalemine tasuta.

Meestehommik, 1 kord kuus alates 10.oktoober kell 10.00

Osalemine tasuta.

Saviring erivajadustega inimestele ja eakatele, juhendaja Krista – Mai Kaljuste, alates  4.september.- kuu tasu 10 eur.

Lisainfo tel: 4735060 (Sotsiaalmaja sekretär)

Ootame Teid osalema!


Meie maja kohvik sai värskema väljanägemise. Ootame teid külla!

——————————————————————————————————————————-

Projekt: „Läänemaa Pensionäride kokkutulek 15.07.2017.a.“

Kokkutuleku projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi alusel Kokkutuleku peakorraldaja on Kullamaa vallavalitsus koos arvukate vabatahtlikega.

Projekti käigus:
Avatakse kokkutulekust osavõtjatele külaväravad ja kodukohvikud ja käsitööde töötoad.
Toimub suveniiride, raamatute ja käsitöötoodete näitusmüük.
Avatakse laste mängurada. avatud.
Esinevad Kohalike omavalitsuste pensionäride taidluskollektiivid (rahvatants, laul, sõnalised esinemised).
Kullamaa vaatamisväärsusi tutvustavad. Loit Lepalaan ja Lembitu Twerdjanski. Toimuvad ekskursioonid surnuaeda ja kirikusse.
Lõunasöögiks pakume talgusuppi. Avatud on külakohvikud.
Kontserdiga esineb Enrik Visla ansambel, kes mängib tantsuks. Eelnevalt toimub kontsert ja pillide tutvustus.
Maanteeameti ja Päästeameti viktoriin. Korraldaja Solveig Edasi.
Antud projekti elluviimisel saame positiivse eluhoiaku kujundamisega muuta eakate inimeste ellusuhtumist igapäeva probleemidesse ja tõsta nende enesehinnangut. Seda aitavad eakate omavahelised vestlused eakaaslastega,   infovahetus, kohtumised erinevate kogukondade liikmetega, ülesastumised laulukoorides ja tantsukollektiivis, tutvumised kogukonna tegemistega, osavõtt koduloolisest ekskursioonist, koostöö kohalike omavalitsuste töötajatega ja paljude vabatahtlikega.
Läänemaa Pensionärde Ühenduse kokkutulekud on meil traditsioonilised, toimuvad alates 2000. aastast. Pensionäride kokkutulekule kutsume kokku eakad ninimesed kogu maakonnast. Pakume kultuurilist meelelahutust. Esinevad külalisesinejad ja kohalike omavalitsuste pensionäride ühenduste taidluskollektiivid. Eakad inimesed astuvad ise lavale, et pakkuda teistele omaealistele kunstilist meelelahutust. Toimuvad kohtumised endiste sõprade ja tuttavatega. Tänavu tutvutakse korraldava kogukonna ( Kullamaa valla) eakate tegemistega, mängitakse kaasa ringmängudes ja viktoriinides. Võetakse osa töötubade tööst (käsitöö, vaibakudumised, ehete valmistamised). Külastatakse Kullamaa vaatamisväärsusi (Kullamaa kirik, surnuaias kuulsuste hauad). Avatud on külaväravad ja perekohvikud.

Läänemaa Pensionäride Ühendus

 

 

Meesteklubi meestele toimus 11. mail väljasõit Nõvale. Külastati RMK keskust, käidi metsas ja mererannas, kirikus ja Põrgu-Jaani filmivõtete filmimise kohas Veskijärve lähedal.

 

 

———————————————————————————————————————————–

UUDISED:

       • TÄNUÜRITUS eakatele

Alates Läänemaa Pensionäride Ühenduse loomisest 1992. aastast on traditsiooniks saanud aastalõpu tänuõhtud, kus lisaks eestvedajate tunnustamisele ja omavahelisele suhtlemisele lisandub ka kultuuriline meelelahutus. Sellel aastal oleme esinejaks palunud Estonia Teatri solistid Maris Liloson, Rene Soom ja Siim Selise.
Tänuõhtu toimus 15. detsembril 2016.a. Haapsalu Kultuurikeskuses, mida toetasid Eesti Kultuurkapital, Haapsalu Kultuurikeskus, Lääne maavalitsus ja Pensionäride Ühendus. Tänuüritusel pidasime meeles hea sõnaga kõiki eakaid, kes aasta jooksul on oma panuse andnud eakate elu huvitavamaks ja elamisväärseks muutmisel. Tänuüritusest võttis osa ca. 450 eakat ja nende pereliiget.
Tagasiside tänuürituse läbiviimisest on olnud ääretult positiivne.
KõIk osavõtjad jäid tänuürituse korralduse ja kultuurilise meelelahutusega väga rahule.
Läänemaa Pensionäride ühendus

Meie vabatahtlik Anni Oraveer nimetati 17. detsembril Põhja-Eesti Pimedate Ühingu auliikmeks.

Palju õnne!

img_0798-405x270

Detsembri lõpus tuli uudis, et Haapsalu Sotsiaalmaja on hinnatud vastavaks EQUASS Assurance põhimõtetele ja seega on meile antud EQUASS Assurance sertifikaat.

Tegutsesime ligi 2 aastat selle nimel ja oleme väga rõõmsad!

Rohkem infot: www.equass.ee

 

MEIE TOIMUNUD ÜRITUSED:

13. jaanuaril  esines Bõliina Folklooriprogrammiga „Koljatki ja Svjatki“
Üritus lõppes kuuma tee joomise ja präänikutega.

IMG_0919IMG_0928
6. jaanuaril korraldas Läänemaa Invaühing kohtumispärastlõuna Helgi Salloga. Kohtumine toimus Muusikakooli saalis ning teemaks oli Helgi Sallo elu ja töö.

12.detsember Advendikontsert Haapsalu Sotsiaalmajas

img_1044 img_1066 img_1025 img_1037